แจ้งเรื่องเพื่อขอรับบริการของคุณที่นี่   

 ชื่อผู้แจ้ง  ลำดับความสำคัญ
 วันที่แจ้ง  ปัญหา
 เวลา  เรื่อง
 หน่วยงาน  
 รายละเอียดการขอความช่วยเหลือ