** แบบขอรับการสนับสนุนด้านไอที **

สำนักงานจังหวัดพังงา  
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000   
     Tel : +66 76 481 421       Fax : +66 76 481 421  
  Date/Time ::  0000-00-00:Jesse                                                                        Job ID :: IT-JOB00355560
  Username :: Jesse
  Department :: กลุ่มงานอำนวยการ
  Priority  :: ด่วน
  Problem :: à¸‹à¸­à¸Ÿà¸•à¹Œà¹à¸§à¸£à¹Œ
  Subject :: PSNeOfDxdHhnX
  Detail :: Can you put it on the scales, please? purchase generic viagra in canada "You could be seeing some profit-taking" after last week'shighs, said Uri Landesman, pr
 
  Status :: 
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               ผู้ขอรับบริการ                                                                            เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   

       Date/Time :: 23-11-2017 / 11:02