ประกาศ/ข่าวสาร/แถลงการณ์
เลขที่อ้างอิง เรื่อง วันที่เผยแพร่ เจ้าของเรื่อง
2/2561 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา (CCTV) ด้วย e-bidding 10 ก.ย. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
1/2561 test 09 ก.ย. 2561 สำนักงานจังหวัดพังงา