ประกาศ/ข่าวสาร/แถลงการณ์
เลขที่อ้างอิง เรื่อง วันที่เผยแพร่ เจ้าของเรื่อง
5/2561 การกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เรียกเก็บในการใช้ห้องประชุมฯ 26 ต.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดพังงา
4/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคมซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา(ติดตั้งกล้อง CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดพังงา
3/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีต รอบที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง 09 ต.ค. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
2/2561 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา (CCTV) ด้วย e-bidding 10 ก.ย. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
1/2561 test 09 ก.ย. 2561 สำนักงานจังหวัดพังงา