ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
5324/2561 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
5323/2561 การเลื่อนเงินเดือนเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
5322/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพังงา... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
5321/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านบางเตยใต้ ม.7 ต.บางเตย... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
5320/2561 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
5319/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพังงา... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
5318/2561 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
5317/2561 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
5316/2561 แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
5315/2561 ย้ายข้าราชการ... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา