ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
3948/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัด... 0 No file 06 ธ.ค. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
3947/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่... 0 No file 06 ธ.ค. 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
3946/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.คลองเคียน... 0 No file 06 ธ.ค. 2562 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
3945/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง... 0 No file 06 ธ.ค. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
3944/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง... 0 No file 06 ธ.ค. 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
3943/2562 แต่งตั้งคณะกรรมารพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(ออกซิเจนเหลว)... 0 No file 06 ธ.ค. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
3942/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ... 0 No file 06 ธ.ค. 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
3941/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดครุภัณฑ์... 0 No file 06 ธ.ค. 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
3940/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคามาตรฐานครุภัณฑ์... 0 No file 06 ธ.ค. 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
3939/2562 แก้ไขเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย 1 เมย 62... 0 No file 06 ธ.ค. 2562 เรือนจำจังหวัดพังงา