ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
Ref_sys เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
1506 3304/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยาและเวชภัณฑ์ Balance Salt Solution 500 ml จำนวน 60 ถุง... 0 No file 22 มิ.ย. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1505 3303/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล)... 0 No file 22 มิ.ย. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1504 3302/2561 แต่งตั้งผู้กำกับ ดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้ประสานงานตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการปรเมินผล... 0 No file 21 มิ.ย. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
1503 3301/2561 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้ประสานงานตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี... 0 No file 21 มิ.ย. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
1502 3300/2561 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้ประสานงานตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี... 0 No file 21 มิ.ย. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
1501 3299/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ อุปกรณ์กายภาพบำบัดวัสดุการแพทย์ ไม้เท้าค้ำยันรักแร้ เบอร์ 35,48,38 ชนิดล... 0 No file 21 มิ.ย. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1500 3298/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 1 No file 21 มิ.ย. 2561 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
1499 3297/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ วัสดุการแพทย์ Optiflow Cannula Premature 3 ชิ้น... 0 No file 21 มิ.ย. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1498 3296/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 0 No file 21 มิ.ย. 2561 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
1497 3295/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยาและเวชภัณฑ์ Dressing Retention Tape 10 cmx10 m จำนวน 60 กล่อง... 0 No file 20 มิ.ย. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา