ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
4332/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก... 0 No file 26 ก.ย. 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
4331/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบ โครงการ Phangnga Smart travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล... 0 No file 26 ก.ย. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา
4330/2561 เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการทั่วไป... 0 No file 26 ก.ย. 2561 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
4329/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
4328/2561 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการขับเคลื่อนการขยายผลศูนย์เรียนรู้... 0 No file 25 ก.ย. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
4327/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขับเคลื่อนการขยายผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
4326/2561 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ... 0 ไฟล์แนบ 25 ก.ย. 2561 สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
4325/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างทำความสะอาดศูนย์ราชการ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานจังหวัดพังงา
4324/2561 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1ตค 61... 0 No file 25 ก.ย. 2561 เรือนจำจังหวัดพังงา
4323/2561 แต่งตั้ง คกก.ตรวจรับพัสดุ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานจังหวัดพังงา