ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
4313/2561 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ลูกจ้างเหมาบริการ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
4312/2561 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ลูกจ้างเหมาบริการ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
4311/2561 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ลูกจ้างเหมาบริการ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
4310/2561 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ลูกจ้างเหมาบริการ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
4309/2561 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ลูกจ้างเหมาบริการ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
4308/2561 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ลูกจ้างเหมาบริการ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
4307/2561 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ลูกจ้างเหมาบริการ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
4306/2561 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ เรื่อง ค่าเช่าอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
4305/2561 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ เรื่อง ค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
4304/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา