ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
Ref_sys เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
1819 3617/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยาและเวชภัณฑ์ Phenytoin 50 mg tablet จำนวน 15 ขวดๆละ 250 เม็ด... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1818 3616/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยาและเวชภัณฑ์ Clindamycin injection 600 mg/4 ml จำนวน 1,000 vial... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1817 3615/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุการแพทย์... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1816 3614/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1815 3613/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1814 3612/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุวัสดุโครงการฟื้นฟูผตข.ติดยาก่อนพ้นโทษ... 0 No file 16 ก.ค. 2561 เรือนจำจังหวัดพังงา
1813 3611/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ Deferiprone 500 mg 60 ขวด... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1812 3610/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ วัสดุการแพทย์ เข็มสำหรับดูดชิ้นเนื้อเต้านม ฺBiop... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1811 3609/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ สำลีก้อน เคมีภัณฑ์ Perasan Cold Sterilant 5000 ml 5 แกลลอน... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1810 3608/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างทำป้ายไวนิล จัดอบรมการฝึกอาชีพโครงการส่งเสริมและพัมนาคนไร้ที่พึ่งแ... 0 No file 13 ก.ค. 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา