ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
4323/2561 แต่งตั้ง คกก.ตรวจรับพัสดุ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานจังหวัดพังงา
4322/2561 แต่งตั้ง คกก.ตรวจรับพัสดุ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานจังหวัดพังงา
4321/2561 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
4320/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ่ายพัสดุ ประจำปี 2561... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
4319/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายของกลางในคดีอาญา และส่งเงินของกลางเป็นรายได้แผ่นดิน (สภ.ท้ายเหมือง)... 0 ไฟล์แนบ 25 ก.ย. 2561 ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
4318/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 ณ จั... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
4317/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางพับผ้า ม.6 ต.นบปริง... 0 No file 25 ก.ย. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
4316/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางพับผ้า ม.6 ต.นบปริง... 0 No file 25 ก.ย. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
4315/2561 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ลูกจ้างเหมาบริการ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
4314/2561 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ลูกจ้างเหมาบริการ... 0 No file 25 ก.ย. 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา