ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
Ref_sys เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
1829 3627/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยาและเวชภัณฑ์ Hydralazine hydrochloride injection (20 mg/amp) จำนวน 20 กล่... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1828 3626/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
1827 3625/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกและคณะกร... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
1826 3624/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุทางทันตกรรม 1 รายการ ได้แก่ Gold label 9HS post extra... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1825 3623/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1824 3622/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1823 3621/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1822 3620/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ top วัสดุการแพทย์ เลนส์ต่างๆ SA 60 WF 40 ชิ้น และ SN 60 WF 32 ชิ้น ... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1821 3619/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุทางทันตกรรม 1 รายการ ได้แก่ Carestream ฟิล์มผู้ใหญ่เดี่ยว DF-58... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1820 3618/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยาและเวชภัณฑ์ Epoetin alfa 3,000 i.u. injection จำนวน 50 vial... 0 No file 16 ก.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา