ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
5314/2561 แก้ไขคำสั่งให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5313/2561 แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5312/2561 แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5311/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 เรือนจำจังหวัดพังงา
5310/2561 แต่งตั้ง คกก.ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงยาหมดอายุฯ... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5309/2561 แต่งตั้ง คกก.กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขและราคากลางซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์จำนวน 75,304 ลบ.ม... 0 No file 14 ธ.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5308/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
5307/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๒... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5306/2561 แก้ไขคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2340/2561 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
5305/2561 แก้ไขคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2035/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา