รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
อบต.บางทอง ชุติมา  เกตุแก้ว 2017-12-13
อบต.บางวัน ปรีดา  เพชรศรี 2017-12-13
อบต.บางไทร ราตรี  บัวศรี 2017-12-14
อบต.บ่อแสน กมลรัตน์  ถิ่นมาลา 2017-12-08
อบต.ป่ากอ ปิยรัตน์  ชะตา 2017-12-15
อบต.มะรุ่ย ศุจิรา  ชาญชญานนท์ 2017-12-13
อบต.รมณีย์ รุจิรดา  สังคณี 2017-12-12
อบต.ลำภี นภาพร  ลีแสวงสุข 2017-12-15
อบต.เกาะคอเขา ขวัญหทัย  ตาดำ 2017-12-20
อบต.เหมาะ ภิรมย์พร  เนตรรุ่ง 2017-12-12

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]