รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
อบต.เหล กัณฑ์กวีวัฒน์  ตันสกุล 2017-12-14
อบต.แม่นางขาว ปานทิพย์  บุญเกิด 2017-12-13
อบต.โคกเจริญ วันทนา  ประกอบสิน 2017-12-14
อำเภอคุระบุรี ธัญญารัตน์  แก้วประเสริฐ 2017-12-13
อำเภอตะกั่วป่า ตะกั่วป่า  พังงา 2017-07-16
อำเภอทับปุด ทับปุด  อำเภอ 2017-07-16
อำเภอทับปุด นันทวิชญ์  จิ๋วประดิษฐกุล 2017-12-14
อำเภอท้ายเหมือง มยุรา  ณ นคร 2017-12-21
อำเภอเกาะยาว นางสาวมัชฌิมา  ดาวเรือง 2018-04-24
อำเภอเมืองพังงา กมลชนก  สงวนนาม 2018-05-08

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]