รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
เทศบาลเมืองพังงา นางสาวกนกวรรณ  ทองเจิม 2018-04-18
เรือนจำจังหวัดพังงา มานิตรา  ขวัญเมือง 2017-12-14
เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า วิรัญญา  จันทร์ทา 2017-12-13
แขวงทางหลวงชนบทพังงา บุญหนา  โททอง 2017-12-08
แขวงทางหลวงพังงา ประสิทธิชัย  แซ่อุ๋ย 2017-12-12
โครงการชลประทานพังงา นางเจ๊ะม๊ะ  เรืองฤทธิ์ 2018-04-19

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]