รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา นนทลี  เหล่าพิเดช 2017-12-12
สำนักงานสัสดีจังหวัดพังงา สิบโทกิตติศักดิ์  จันทร์อินทร์ 2017-12-12
สำนักงานสัสดีจังหวัดพังงา จ่าสิบเอก ชำนาญ  เผ่าคนชม 2018-10-09
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นางสาวอุมาพร  มีปิติสุข 2018-04-09
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยองใย  เสมพืช 2018-04-04
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จุฑาทิพย์  มุขแก้ว 2018-04-04
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา คกษต์  สุขประเสริฐ 2018-09-11
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา มาลัยลักษณ์  จันทร์พิทักษ์ 2018-05-08
สำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า จันทรา  วรสิงห์ 2017-12-28
สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา อภิรดี  โชคเกื้อ 2017-12-20

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]