รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา มาลัยลักษณ์  จันทร์พิทักษ์ 2018-05-08
สำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า จันทรา  วรสิงห์ 2017-12-28
สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา อภิรดี  โชคเกื้อ 2017-12-20
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา อุบลศรี  คงเกื้อ 2018-04-02
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา วิรัญญา  รำเพย 2018-04-17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ชัยพร  สินทรัพย์ 2018-03-30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามันธยมศึกษา เขต 14 พัทธนันท์  วรภู 2018-03-28
สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา บุญทิวา  ใจหล้า 2017-12-13
สำนักงานเทศบาลตำบลพรุใน เพ็ญจันทร๋  กุลดี 2017-12-14
สำนักงานเทศบาลตำบลลำแก่น ไขศรี  จันทสาร 2017-12-20

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]